Heta Arbeten

HETA ARBETEN

Heta Arbeten utförs i team om tre roller, brandvakt, hetarbetare och tillståndsansvarig. För att utföra Heta Arbeten, vara brandvakt eller ge tillstånd krävs ett giltigt certifikat.

Hos oss på SBF Skydd kan ni kontakta våra brandkonsulter som kan utfärda tillstånd för Heta arbeten.


Skicka en förfrågan för att ta del av vår konstadsfria brandskyddsgenomgång.