Brandprojektering / Ändringar vid om- och tillbyggnad

BRANDPROJEKTERING / ÄNDRINGAR VID OM- OCH TILLBYGGNAD

Vid en om- och tillbyggnad av er verksamhet innebär det även nya åtgärder på både brandlarm och brandsläckare. 


För att ni ska känna er trygga med att utförandet uppfyller Boverkets byggregler (BBR) så kan våra brand rådgivare och brand tekniker tillhandahålla er med råd och underlag.


Skicka en förfrågan för att ta del av vår konstadsfria brandskyddsgenomgång.