Brandutbildning

BRANDUTBILDNING

I kursen grundläggande kunskaper varvas teoretiska och praktiska moment som ger er bra kunskaper för att förebygga bränder där deltagarna även får öva i att släcka.


I lagen om skydd mot olyckor ligger ett stort ansvar för brandskyddet på det enskilda företaget och dess anställda. Detta innebär att allt som är nödvändig för att förhindra att en brand uppstår åligger företaget. Kursens innehåll:

 • Lagstiftningar
 • Lagen om skydd mot olyckor – LSO
 • Genomgång av larmrutiner och handlingsplan på Er arbetsplats eller förening
 • Brandkunskap
 • Hur uppstår en brand – ”Brandtriangeln”
 • Brandförlopp
 • Bedömningar
 • Agerande
 • Brandförebyggande åtgärder
 • Brandrisker
 • Brandorsaker
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Brandceller
 • Utrymningsvägar
 • Larmvägar
 • Brandvarnare/Utrymningslarm
 • Larmning 112


Praktiska moment:

 • Praktisk handhavande med brandsläckare
 • Förevisning med kokkärl
 • Släckning av brand i kläder i olika situationer


Efter utbildningen tilldelas alla deltagarna utbildningsbevis. 

Programmet kan anpassas till specifika företagskrav.


Parallellt med brandkursen kan man ha utrymningsövningar med personalen.