HLR & Första Hjälpen

HLR & Första Hjälpen

HLR är ett lagstadgat krav enligt Arbetsmiljöverkets Författningssamling - AFS 1999: 7 där alla svenska arbetsplatser ska ha kunskap om HLR och första hjälpen. Programmet kan anpassas till specifika företagskrav.


I utbildningen HLR med hjärtstartare får kursdeltagarna kunskaper och träning i HLR samt hur man hanterar en hjärtstartare. Kursen ger bra kunskaper både i teoretiska och praktiska moment med övningsdockor och övningshjärtstartare, samt hur man ska agera vid ett luftvägsstopp.


Vi har även anpassade HLR & Första Hjälpen utbildningar för barn. 


För att undvika smittspridning följer vi riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och har nu gjort det möjligt att HLR utbilda digitalt.