Utrymningsövningar

UTRYMNINGSÖVNINGAR

Vid brand eller annan kritisk situation ska alla arbetsplatser kunna utrymmas. Under en utrymningsövning får personalen möjlighet att pröva sina utrymningsvägar och se hur organisationen fungerar i praktiken. Ofta framkommer det brister som kan ge ett underlag för förbättringsåtgärder.


Övningen inleds normalt med en genomgång med brandskyddsansvarige och de utrymningsansvariga på företaget. Vi går igenom den kommande utrymningen och vad som är viktigt att veta. Därefter återgår de ansvariga till sina arbetsplatser och övningen påbörjas.


I planeringen av utrymningsövning går vi igenom:

  • Om de ska vara statister på kontor, toalett mm
  • Om det ska vara simuleras rök någonstans (vi har då med rökmaskin)
  • Om det samtidigt ska simuleras skadade personer, hjärtstopp mm.
  • Om personalen ska vara informerade om övningen i förväg.


Utrymningsledarna skall hjälpa till med utrymningen och lämna besked till företagets utrymningsansvarig om personal utrymt lokalen och samlays på respektive återsamlingsplats. 


Efter övningen samlas deltagarna för uppföljning och erfarenhetsutbyte. Resultatet diskuteras och förbättringsåtgärder vidtas där det har varit problem eller brister.


Parallellt med övningen kan brandsläckning övas med brandsläckare mot bål och brandfilt mot brinnande föremål.