Systematiskt brandskyddsarbete

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

I vår systematiska SBA hjälper vi er att uppfylla Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och utveckla ett systematiskt brandskyddsarbete enligt Räddningsverkets allmänna råd (SRVFS 2004:3).


Vi börjar med att göra en analys av verksamheten och dess brandrisker. Därefter föreslår vi hur ni kan organisera er och arbeta med att säkerställa det fysiska och organisatoriska brandskyddet. Vi kan även ge förslag på åtgärd med utgångspunkt från organisationens resurser i form av exempelvis ekonomi och tid så att ni kan uppfylla LSO - Lagen om skydd mot olyckor.


Skicka en förfrågan för att ta del av vår konstadsfria brandskyddsgenomgång.