Utbildningar

UTRYMNINGSÖVNINGAR


Detta är ett tillfälle där er verksamhet övar på de utrymningsrutiner som finns framtagna på arbetsplatsen. Övningen ska säkerställa organisationens och verksamhetens handlingsberedskap vid brand.BRANDUTBILDNING


Lär er släcka brand med brandsläckare och brandfilt. En brandutbildning som rekommenderas till alla branscher, oavsett storlek och som lär er förebygga brandrisker.


HLR & FÖRSTA HJÄLPEN


Att gå en HLR-utbildning är en värd investering för alla företag. Det ger er kunskapen om hur ni kan rädda liv när det väl gäller. En kurs som även informerar er om hur man ska agera i allmänhet i en kritiskt situation.